कोरोना भाइरसबाट आफु पनि बचौं र अरुलाई पनि बचाऔं (सेयर गरौं)

कोरोना भाइरसबाट आफु पनि बचौं र अरुलाई पनि बचाऔं (सेयर गरौं)

On

कोरोना भाइरसबाट आफु पनि बचौं र अरुलाई पनि बचाऔंकोरोना भाइरस को संक्रमणबाट बच्न निम्न सामान्य सावधानी अपनाऔं। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न निम्न सामान्य सावधानी अपनाऔं। १. घरबाट बाहिर सार्वजनिक यातायात प्रयोग, भीडभाँडमा जाँदा वा मानिसहरुको समुह भएको कार्यस्थलमा जाँदा लाज नमानी पञ्जा …